http://horseclubvarna.com/

Конна база с административна част в  с. Кичево, общ. Аксаково. Изградена през  2013 г., съгласно проект одобрен от еврофонда по мярка 312 ”Подкрепа за създаване и развитие за микропредприятия”.

Строителството е по-съвременна технология, метална конструкция с термо панели, екологично ефективни покривни светло пропускливи панели , което позволява максимално използване на слънчевата топлина и светлина.Сградата се състои от закрит манеж, боксове за коне и административна част с РЗП 1200м2